IT är överallt

Digitala lösningar flyttar idag in i allt fler av de prylar som vi omger oss med. Det digitala får också allt större betydelse för våra liv. Detta kan skrämma många, men faktum är att vi alla har mycket att vinna på detta.Bank-ID

Det är inte särskilt länge sedan som begreppet IT förknippades med datorer. Visst har datorer fortfarande stor betydelse, men IT handlar idag om så mycket mer. Bilar, tv-apparater och kylskåp kan idag vara uppkopplade. Det innebär i första hand inte att man kan kolla på Youtube-videor på sitt kylskåp, utan att man kan få information om vilka matvaror som är på väg att gå ut, vad som saknas och liknande. Man kan alltså stå i affären och på distans kolla vilka varor som finns i kylen hemma.  Grundläggande för att detta ska fungera är att det finns internetuppkoppling i hemmet, och att man har en telefon eller annan enhet från vilken man kan nå hemmet.

Prylar kan även analysera olika värden i substanser som de utsetts för. Det finns tandborstar som analyserar hälsotillståndet i munnen, och kan skicka vidare informationen till en app i telefonen. Det kan också handla om information som inte är ett dugg viktigt, men som ändå kan vara bra att ha. Vad sägs om en termos med termostat, som kan fjärrstyras för att se till att innehållet håller rätt temperatur?

Digital teknik flyttar hela tiden in på nya platser. Man talar idag inte bara om uppkopplade hem, där vitvarorna kan fjärrstyras med mobilen, utan också om uppkopplade fordon. Lastbilstillverkaren Scania har en IT-avdelning på nästan 1500-personer, som arbetar med lösningar för att bl.a. samla in data från fordon, som kan analyseras på aggregerad nivå. Det är detta som kallas big data.

Digitaliseringen handlar inte bara om nya roliga och praktiska prylar i hemmen. För myndigheter, organisationer och företag förändras också mycket, och det i snabb takt. Myndigheter kan sköta mycket av kontakten med medborgare på elektronisk väg, vilket ger en snabbare och billigare kommunikation. Det är också möjligt för företag att hålla kolla koll på den exakta lagerhållningen, och beställa nya varor när de håller på att ta slut.

Mycket är redan gjort på digitaliseringens område, men det är svårt att sia om framtiden, och det finns många områden av både arbetslivet och fritiden som kan effektiviseras på olika sätt. Digitaliseringen och IT-utvecklingen går snabbt, och många branscher står inför stora utmaningar. Lyckligtvis finns det många konsulter som kan erbjuda sin hjälp, vare sig man är en liten ideell organisation eller en stor myndighet.

Om Omnilog

Omnilog erbjuder hjälp med att identifiera vilka behov en verksamhet har när det kommer till IT, och ger råd om vad man ska tänka på när man köper in IT-lösningar, tjänster eller konsulthjälp på det digitala området.

Här på sajten publicerar vi också nyheter från IT-världen, både med konsument- och med affärsfokus. Det är nämligen ofta så inom den digitala världen, att teknik som först utvecklas för användning i stora verksamheter snart finns även i hemmen, och det är ungefär lika vanligt att det motsatta händer.