IT-konsulter och deras tjänster

Den ökade digitaliseringen i samhället gör att IT-kompetens behövs inom flera sektorer. Hur för man in kompetensen i en verksamhet där den inte har funnits tidigare? Ett sätt är att anlita en konsult. IT-konsulter har funnits länge, och efterfrågan minskar inte.Skatteverket

Behovet av IT-kompetens är stort i Sverige, i takt med att fler verksamheter digitaliseras. Konsulter kan även behövas när IT-system ska moderniseras, till exempel när arkiv som tidigare endast funnits tillgängliga i ett internt system ska göras tillgängliga på internet.

Det är inte alldeles enkelt att köpa in IT-konsulttjänster. Många som befunnit sig i denna situation upprepade gånger vittnar om att sätter man för lite press på leverantören drar projektet ut på tiden, och om man sätter för mycket press blir någon del av projektet lidande. Det finns också en risk att man stirrar sig blind på priset, och väljer den leverantör som är billigast. Det är inte säkert att detta är det bästa valet. Den senaste tiden har många konsulter höjt sina taxor, vilket faktiskt inte har skett på ganska länge. En byrå som inte uppdaterar sin prislista har därmed en konkurrensfördel, men som inköpare bör man ställa sig frågan om detta beror på att det saknas andra konkurrensfördelar.

På Skatteverket

Skatteverket är ett exempel på en myndighet där man har tänkt om när man gör upphandlingar av konsulttjänster inom IT. Traditionellt köps den här typen av tjänster till timpris, men myndigheten, som köper IT-konsulttjänster för ungefär 400 miljoner kronor per år. Man vill istället betala konsulterna för utförda uppdrag, säger Skatteverkets IT-direktör till Computer Sweden. Än så länge köps en femtedel av konsulttjänsterna in på uppdragsbasis, men målsättningen är att öka andelen med tjugo procent per år. Vilken typ av upphandling man gör beror också på vilken typ av tjänster det rör sig om. Resurskonsulttjänster köps till timpris, medan utvecklings- och förvaltningsuppdrag upphandlas enligt flera olika modeller, varav uppdragsmodellen är en.

Skatteverket är inte den enda myndighet som har gått över till att betala för färdigställda uppdrag. Även Trafikverket sköter många av sina upphandlingar på ett liknande sätt. Fördelen är framför allt att det går att bygga en mer långsiktig relation med leverantörerna, och höja IT-kompetensen inom verksamheten. Det är åtminstone vad Jan Zetterdahl, IT-chef på Skattemyndigheten, anser. Det återstår att se om fler myndigheter, och också stora företag, kommer att följa dem i spåren.

Tänk på det här

Oavsett om man köper konsulttjänster per timme eller betalar per utfört uppdrag är det viktigt att konsulten eller konsulterna kan leverera det som utlovats. Först och främst bör man be om en plan för hur arbetet kommer att utföras. Nästa steg är att kontrollera med referenser, som har arbetat med konsulten tidigare.

Kontrollera regelbundet konsultens arbete, och hur det förhåller sig med den uppgjorda planen. Planen bör ha kommit till i samarbete mellan konsulten och uppdragsgivaren. Inköparen kanske ställer orealistiska krav, och då måste konsulten kunna föra ned dessa på en genomförbar nivå.