IT-lösningar för offentliga sektorn

Medborgare och skattebetalare ställer allt större krav på myndigheter och statliga bolag. Inte minst vill de att deras skattepengar ska användas så effektivt som möjligt. Det är en av anledningarna till att den offentliga sektorn är en stor inköpare av digitala tjänster.

Den offentliga sektorn i Sverige förändras snabbt. En bidragande orsak till detta är digitaliseringen. Idag ligger skatteuppgifter, medicinska journaler och mycket annat i digitala arkiv. Det gör att medborgarna kan få en bättre service, och att detta kan ske snabbare. Ansökningar kan göras online, och besked kan lämnas på detta sätt, vilket gör kontakten mellan myndigheter och medborgare enklare, snabbare och billigare, eftersom man kan spara in på administration. Verksamheten blir också mer transparent, eftersom digitaliseringen ger ökad insyn. Alla dokument som ligger till grund för ett beslut, i form av lagar och regler, finns ju tillgängliga online.

Fallgropar

Vårdcentral och apotek i SöderhamnMen det gäller att systemen är säkra. Känsliga uppgifter ska inte kunna hamna i händerna på obehöriga. Det är illa nog när användaruppgifter och –data stjäls från privata företag, men de uppgifter som finns i den offentliga sektorns register är för det mesta av känsligare natur.

Därför är det viktigt att IT-systemen i den offentliga sektorn är säkra. Många köper idag IT-tjänster från externa leverantörer, och det är i praktiken ett måste eftersom det är där som kompetensen finns. Men det innebär också att det blir svårare för myndigheterna att kontrollera säkerheten i de system och tjänster som köps in. Det är ju myndigheten, och inte IT-leverantören, som är ansvarig inför medborgarna för eventuella fel eller läckor i systemet.

När en myndighet, eller egentligen vilken verksamhet som helst, ska välja IT-system krävs det att det är skalbart och flexibelt. Systemet ska helst klara även morgondagens krav, och även om man kan göra kvalificerade gissningar kan man aldrig veta säkert hur det blir i framtiden. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid upphandlingar.