Rätten till att reparera smartphones

Det flitiga användandet av smartphones genererar att många behöver någon form av reparation med tiden. För att öka chansen att kunna reparera telefonen har nu ett nytt förslag lyfts fram i Nebraska som handlar om en lag angående rätten att reparera. Apple är inte förtjusta i detta och kommer att delta på mötet för att kunna argumentera emot.

Precis som vi skrev om i ett tidigare inlägg är det stor chans att kunna man kan rädda sin smartphone. Om den olyckligtvis skulle spricka eller bli vattenskadad finns det, tack och lov, hjälp och service att ta till för kunna få den brukbar igen.

Men, som redan känt, är just Apple väldigt bra på att begränsa möjligheterna för andra företag att kunna reparera och åtgärda fel på telefonerna. Man vill själv ha övertaget och tjäna pengar på att ha trogna kunder under tiden de använder en Apple-produkt. Men för att öka chansen och göra det mer lättillgängligt för användarna har nu en ny lag i Nebraska börjat diskuteras angående rätten för andra företag att kunna hjälpa till med reparationer. I en artikel på Mac World skriver man att argumenten man lagt fram är att företag inte ska kunna tvinga kunder att använda just deras verkstäder och därmed ta över reparationer.

Efter förra årets Note 7-skandal är brandsäkerhet och batterier på dagordningen och det sägs Apple vilja utnyttja som slagträ – Mac World

Apple håller inte med

Detta förslag är förstås inte Apple så glada över och kommer därför skicka representanter till detta möte för att argumentera emot förslaget. Man tror att de företaget kommer ta upp riskerna med reparationer av tillexempel litiumbatterier och hävda att okunskapen är hög hos dem som reparerar smartphones som inte är deras egna märke. Hur populärt förslaget är hos resten av representanterna återstår att se.