Samhällets beroende av it och telefoni

Vi är mer uppkopplade till cybervärlden än aldrig förr, både privat och på jobbet. Detta betyder att vi hela tiden är beroende av Internet vilket kan vara sårbart om nätet slutar fungera men också för att man kan bli ”digitalt utbränd”.

It och telefoni blir allt viktigare i vardagen, både när det gäller för privatpersoner men också för företag. För företag kan det handla om tillgång till växel, ip telefoner, olika telefonabonnemang till anställda och tillgång till Internet. Mer om denna typ av produkter och tjänster kan man läsa om på Uno Telefoni. Det gäller därför att alla företag som är beroende av it av detta slag har en plan och back up för den dagen som nätet ligger nere. Skulle det i värsta fall bli något fel med uppkoppling till Internet är det viktigt att man har en lösning och kan jobba på i vanlig takt och inte riskera att vara allt för beroende. 

Förbjudet att svara på mail efter arbetstid

Majoriteten av alla företag idag är beroende av it i någon form. Det kan handla om tillgång till datorer, wifi, mobiltelefon eller annan uppkopplad teknik. I takt med att man blir mer och mer beroende av teknik och uppkoppling blir hela samhället samtidigt mer sårbart. Företag blir sårbara då det dagliga arbetet inte skulle fungera utan uppkoppling, samtidigt som det på individnivå kan bli skadligt för att stressen infinner sig om att hela tiden vara uppkopplad. Det kan handla om att svara på samtal, se att det dimper ner mail på jobbmailen och att man helt enkelt inte kan slappna av för att man hela tiden är tillgänglig.

Detta är skadlig i längden vilket man nu i Frankrike har tagit på allvar. I en artikel på Dagens Nyheter skriver man att företag har börjat förbjuda att ta jobbsamtal eller svara på jobbmall utanför arbetstid. Detta för att minska stressen hos sina anställda och minska risken för att de ska bli ”digitalt utbrända”.